Sondaj ve Madencilik

Sondaj ve Madencilik

Sondaj ve Madencilik

Sondaj sektörü, kendi içinde birçok özel süreç barındıran ve Türkiye’de birçok firmaya sahip olan bir sektördür. Thales Bilişim danışmanları bu güne kadar bir çok madencilik ve sondaj projesinde yer almış ve sektör hakkında geniş bilgi sahibi olmuşlardır.

Sektör Özel;

Şantiye Takip

Stok Takipleri

Makina Rutin Bakım Ve Takipleri

İnsan Kaynakları

Detaylı Özellikler

Şantiye Takip

Şantiyelerin saha şartlarının, kapasitelerinin, hava şartlarının, konumlarının, büyüklüklerinin, yerleşim yerlerine uzaklıklarının, bir takım dijital belgeler (fotoğraf, teknik çizimler vs.) takip edildiği ve gerektiğinde istenenkişinin o şantiye hakkında bilgi almasını kolaylaştıran uygulamadır. Bunların dışında, açılan her şantiye ile ilgili günlük gerçekleşen işlemlerin takibi de ayrı uygulamalar sayesinde, firma istekleri doğrultusunda kurgulanabilmektedir.

Stok Takipleri

Sondaj ve Madencilik sektörlerinde stokların sürekli olarak yer değiştirmesi, bir şantiyeden diğerine transfer olması dolayısı ile stok takibi oldukça güç bir süreç haline gelmiştir. Ancak şantiyelerdeki ve ana depolardaki stok hareketlerinin barkodlu sistemler yardımı ile Canias ERP sayesinde çözüme kavuşturulmuş olması bu konudaki bir çok takibi kontrol altına almamızı sağlamıştır. Bulunan çözümler sayesinde stok takibindeki başarı oranı oldukça artmış ve bu noktada projelerimizin stok takibi konusunda harcadıkları kapasitede oldukça azalmalar olmuştur.

Makina Rutin Bakım Ve Takipleri

Madencilik ve sondaj sektörlerinde makina takiplerinin önemi oldukça büyüktür. Canias ERP sistemi sayesinde makinaların anlık fiziksel lokasyonlarının takibinden, rutin bakımlarının takibine kadar bir çok süreç kurgulanmış durumdadır. Bakım sürelerinin belirlenmesi, yapılacak bakımların içerikleri, bakımlarda değişmesi gereken parçalar belirlendikten sonra sistem üzerinde otomatik bir uyarı mekanizması işlemekte ve kullanıcıyı bakımı gelen makina hakkında uyarmaktadır. Bu sayede bakımı gelen makinaların bakım sürelerindeki gecikmeler de önlenmiş olmaktadır.

İnsan Kaynakları

Şantiye çalışanlarının çok olduğu sektörlerde çalışanların puantaj takipleri oldukça güç bir durumdur. Canias ERP üzerinde yapılan ek uyarlamalar ile bu güçlük giderilmiş, aylık puantajların toplanması ve bordrolaştırılması işlemlerinin otomatik sistemler üzerinden yapılması sağlanmıştır. Kullanılan sistemler sayesinde şantiye çalışanlarının puantajları şantiyelerden oluşturulmakta ve sistem üzerinden merkeze gönderilmektedir. Gelen puantaj bilgileri merkezde toplandıktan sonra bu bilgiler çalışma saatlerine dönüşerek bordrolaştırma işlemi yapılmaktadır. Bu noktada sistemde tanımlanmış prim, ikramiye, sosyal yardım gibi ek ödemeler oluşacaksa sistem belirli formülleri otomatik olarak çalıştırarak, çalışanların aylık hakedişlerini hesaplamaktadır.