Savunma Sanayi

Savunma Sanayi

Savunma Sanayi

Savunma Sanayinde üretilen ürünlerin üretim öncesi, üretim süreci ve sonrasında yaşanan tüm süreçleri CANIAS ERP de izlemek mümkündür.

Etkili ve Efektif

Sektörünüzün zorluklarını biliyor, dijital geleceğe dönüşümünüzde size eşlik ediyoruz. Özellikle savunma sanayi endüstrisi için, size gelecek odaklı, uygun maliyetli ve aynı zamanda esnek çözümler sunan özelleştirilmiş çözümlerimiz sunuyoruz.Hayal edilmemiş olasılıkların önünü açın ve uzun vadede rekabet avantajı sağlayın.

Başlıca Süreçler;

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama)

Satış (RFQ, Sipariş, İrsaliye ve Fatura yönetimi)

Envanter ve Depo yönetimi

İnsan Kaynakları

Satın Alma

Doküman Yönetimi

Üretim Planlama

EDI (Elektronik Data Transferi)

Kapasite Planlama

Maliyet Analizi

Canias ile
Sektörel Çözümler

Dış Kaynak Yönetiminin Kullanılması

Belli operasyonların konusunda uzmanlaşmış ekiplere yaptırılması sırasında malzemelerin yönetimi, iş emrine bağlı olarak envanter hareketlerinin yapılması, iş bitiş sonrasında kalite kontrol adımları bu kalite kararlarına göre tedarikçilere maliyetlerin yüklenmesi, tedarikçi performans değerlendirmesi CANIAS ERP ile yapılabilmektedir. Tek ekran üzerinden tedarikçiye çıkış, tedarikçiden geliş ve bu gelişe bağlı olarak iş emri onaylarının verilip kalite kontrol süreçlerini tetiklenmesi de yine CANIAS ERP içerisinde kolaylıkla yapılabilmektedir.

Tedarikçi Bilgilerinin Yönetimi

Savunma sanayinde her türlü bilgi gizli olarak nitelendirilir, sistemde kayıtlı olan bilgilerde yapılan değişiklikler belirli bir onay sürecinden geçtikten sonra kullanılabilir. Bir örnek vermek gerekirse; Tedarikçi bilgilerinin yönetimi için oluşturulan uygulamada değişiklik talepleri kullanıcı tarafından girilir ve onay adımları tamamlanırsa değişen bilgiler güncel olarak görülmeye başlar. Aksi durumda ise değişiklik hayata geçemez.

Varyant Konfigüratörünün Kullanılması

Değişik boylarda gelen malzemeler, farklı ürünlerde ve farklı boyutlarda kullanıldığından dolayı, üretim esnasında defalarca kesilmekte, her kesme operasyonunun ardından boy ölçüsü değiştiğinden CANIAS ERP sayesinde stokta kalan ve sarf edilen boy ölçüleri rahat bir şekilde takip edilebilmektedir.

RFQ Teklif Uygulaması ve Satın Alma Onay Süreci

Tedarikçi değerlendirilmesi Fiyat ve termin karşılaştırılmasının zaman ve miktar periyotları bazında yapılması. Satın alma tekliflerinin CANIAS ERP ortamında onay sürecinin yürütülmesi olarak işlemektedir.

Kötü İşçiliğin Maliyeti ile İlgili Analizler

Müşteriden Rework (Yeniden İşleme) için gelen kusurlu parçaların işçilik ve malzeme maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle raporlanması ve sebeplerinin istatistiksel olarak belirlenmesi için yukarıdaki gibi özet raporlar hazırlanmıştır.

Personel-İş Merkezi Masraf Eşleştirmesi

İş merkezlerinde onay verilirken kullanıcılar kendi personel kartlarındaki barkodları okutarak sisteme girebilir ve böylece hangi onayda, hangi çalışanın ne kadar çalıştığı CANIAS ERP sayesinde kolaylıkla belirlenebilir. Aylık olarak iş merkezi bazında birim fiyat hesaplanırken, orada çalışmış olan personelin gerçek maliyeti sistemden bulunarak hesaplanır. Böylece tezgâh ve parça değişimlerinde birim fiyat değişimini hesaplamak CANIAS ERP sayesinde çok daha kolaylaşır.