MRP – Malzeme İhtiyaç Planlaması

MRP – Malzeme İhtiyaç Planlaması

Canias ERP ile Malzeme
İhtiyaç Planlaması

CANIAS ERP MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) Modülü, hem malzeme, hem de malzeme dışı kaynakların planlamasını eş zamanlı olarak sağlar. Zaman, miktar ve maliyetin tanımlanması için esas olan unsurların yüksek düzeyde entegrasyonunu kolaylaştırır.

Modül
Özellikleri

Tesise dayalı ihtiyaç planlaması

Çok boyutlu veri görüntüleme

Verilerin grafiksel takibi

Planlama ve zamanlama parametrelerinin tesise dayalı kurulumu

Tesise dayalı olarak planlama emirlerinin hazırlanışı

Detaylı Bilgi ve Özellikler

Farklı planlama yöntemleri sunan üstün bir esneklik

CANIAS ERP MRP Modülü, ürünlere dayalı MRP verilerinin grafiksel olarak değerlendirilmesi ve üretim çizelgelerinin görüntülenmesi yeteneklerine ek olarak, aynı zamanda tek ve tam seviyeli gereksinimlerin durumunu grafiksel olarak görüntüleyebilen özellikler sunar. Modülün yüksek uyarlanabilirliği ve geniş kapsamlı özellikleri sayesinde, tüm planlama yöntemleri kolay bir şekilde, destek tablolarına dayalı parametre kullanacak şekilde düzenlenebilir ve bu parametrelerin malzeme verilerine ve ilgili ürün ağaçlarına (BOM) bağlantıları yapılarak hassas bir planlama sağlanabilir.

Kritik önemde özellikler sunan merkezi ve bütünleşik ihtiyaç planlaması

İhtiyaç planlaması, yüksek düzeyde entegrasyona sahip ERP sistemleri tarafından sağlanan kapsamlı süreçlerin kritik önemdeki bir bileşenidir. Pazardaki diğer ERP sistemlerinin çoğunluğu, ihtiyaç planlamasında kullanılabilecek veri sağlayamayan üçüncü parti yazılım paketlerine bağımlı oldukları için, bir çok şirket tam kapsamlı bir Malzeme İhtiyaç Planlamasının sunacağı faydaları maalesef gerçek anlamda hayata geçirememektedir. CANIAS ERP MRP Modülü, kurumların en karmaşık ihtiyaçlarına cevap verebilir ve hem yan şirket faaliyetlerinde, hem de çok şubeli iş süreçlerinde kullanılabilir.

Malzemelerin en optimize düzeylerde elde bulundurulmasını sağlayan talep tahmin özellikleri

Küreselleşmenin etkilerinin fiyat baskıları ile birleşmesi sonucu işletmeler etkin malzeme yönetimine daha fazla önem vermeye başlamışlardır. CANIAS ERP MRP Modülü sayesinde, yüksek esneklikte ve müşterilere özel ihtiyaç planlaması ile şirket hedeflerine paralel olarak gerçekleştirilen gereksinim tahminleri yapılabilir. Kullanıcılar, MRP Modülü tarafından sunulan yüksek düzeydeki veri entegrasyonu ve verimli işlemler sonucu önemli faydalar elde ederler. MRP yönetimi dahilinde, üretim için sarf edilen zaman dikkate alındığı için, teslimat çizelgeleri terminlerinde gecikmeler yaşanmaz ve böylece müşteri memnuniyeti artırılmış olur. Aynı şekilde, teslim süreleri kısaltılmış, depolama maliyetleri azaltılmış ve hatalı teslimatlar önlenmiş olur.

Genel Özellikleri

 • Brüt/Net ihtiyaç planlaması
 • Ana ve ikincil ihtiyaç planlaması (çok seviyeli ürün ağaçlarını hedef alan çözümler)
 • Planlama yöntemleri için farklı seçenekler
  • Stokastik
  • Determinist (tahminli veya tahminsiz)
  • Sipariş yenileme yöntemi
 • Parti büyüklüklerinin belirlenmesi için farklı seçenekler:Tahmin yöntemleri için farklı seçenekler
  • En düşük birim maliyet yöntemi
  • Sabit sipariş miktarı
  • En yüksek stok seviyesine ikmal
  • Önceki dönem dengelemesi
 • Envanter gereksinim durumu
 • Planlama yöntemleri için farklı seçenekler:Üretim planlamasının hazırlanması
  • Tekli malzeme için planlama
  • Toplu planlama
  • Net değişim planlaması (işlem gören malzemeler için)
 • Malzemelerin rezerve edilmesi
 • Bağımsız gereksinimlerin sistemdeki diğer belgelerle ilişkilendirilmesi (proje, müşteri, sipariş numarası gibi)
 • Planlama sonuçlarının farklı rapor formatları ile takibi:Planlama parametrelerinin işletmeye özel olarak tanımlanabilmesi
  • Planlama sonuçlarının önceden tanımlanmış uyarılar ile takibi
  • Planlama sonuçlarının detaylı olarak ve grafiksel görüntüleme ile takibi
 • Zamanlama parametrelerini işletmeye özel olarak tanımlanabilmesi