Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Lojistik & Satın Alma
Yönetimi

CANIAS ERP Satınalma Yönetimi Modülü, Avrupa Ortak Pazarı mevzuatını ve pazarların genel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tedarik ile ilgili yüksek kalite beklentileri doğrultusunda, ileri düzeyde özellikler sunar.

Özellikler

Bütünleşik belge takibi

Tarihe dayalı belge yönetimi

Bütünleşik Belge Yönetim Sistemi sayesinde tüm belgeler için arşivleme desteği

Esnek belge konfigürasyonu

Ön İzleme özellikli PDF formatlı otomatik çıktılar

Makul fiyatlandırmanın belirlenebilmesi için ileri düzeyde yetenekler

Tavsiye nitelikli yüksek düzeyde bilgiler

Miktar ve değer sözleşmeleri

Sorgulama yönetimi

Tedarikçi fiyat listeleri

Miktar ve teslimat süresine dayalı fiyat karşılaştırmaları

EDI bağlantısı (modülün bünyesine yerleşik bulunan EDI dönüştürücüsü)

Toplu siparişler

Fason üretim entegrasyonu

Raporlama ve analizler

Elektronik imza desteği

Çok dilli belge metinleri

İade mallar

Gider bilgileri içeren malzeme kayıtları

Bütünleşik fatura doğrulama özelliği

Tedarikçi değerlendirmeleri (ABC analizi)

Ödeme planları

Miktar bölüşümü ve tahsisi

Detaylı Bilgi

Giderlere odaklı ve etkin maliyetli satınalma uygulamaları

Küreselleşmenin pazarlar üzerindeki etkisi, şiddetli bir rekabet ortamı ve olumsuz ekonomik koşullar, etkin bir tedarik yönetiminin kritik önemini her zamankinden daha çok vurgulamaktadır. Bol miktarda malzeme ve yarı-mamulün zamanlı bir biçimde depolara tedarik edilmesi, eskiden kabul gören bir yöntemdi ve o yöntemde göz önünde tutulması gereken unsurlar sadece nakliye ve depolama masraflarıydı. Şimdi ise malzemeler, sürekli olarak katılaşan kalite koşullarına uyumlu olmalı, tam zamanında (JIT) tedarik edilmeli ve hızla teslim edilmelidirler.

Satınalma sürecinin tüm yönleri ile etkin yönetimi için gerek olan uygulamaların sağlanması

CANIAS ERP Satınalma Modülü, Avrupa Ortak Pazarı mevzuatını ve pazarların genel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tedarik ile ilgili yüksek kalite beklentileri doğrultusunda, ileri düzeyde özellikler sunar. Bu özellikler arasında, elektronik sorgulama yönetimi, tedarikçi fiyat listeleri ve bu listelere dayalı olarak tedarikçiler arası fiyat karşılaştırmaları, teklif yönetimi, onaylama, hatırlatma ve uyarı işlevleri içeren sipariş takibi, seri ve parti numaraları kullanılarak malzeme izlenmesi, hesap yönetim özellikleri ve fatura ödemelerinin takibi bulunmaktadır.

Satınalma faaliyetlerini kusursuz yürütebilmeniz için tedarikçilerinizi en iyi şekilde tanımanızı sağlayan özellikler

Malzemelerin belirtilmiş olan kalitede, uygun fiyatlarda ve zamanında elde bulundurulması, tedarik süreci bakımından önemli olan unsurlardır. CANIAS ERP Satınalma Modülü, kurum dahilindeki görev ve sorumlulukların uygulanması için gerekli olan yetkilendirmeleri ve ayrıca tedarik ile ilgili birçok sürecin uygulanmasını kolaylaştırır. Bunlara ek olarak satınalma sürecinin baştan sona takibini temin eder; bu takip, satınalma talep belgesinin alınmasından malzemelerin siparişine, gelen malların kabulünden, ödemelerin yapılmasına kadar tüm faaliyetleri kapsar.

Etkin satınalma için bütünleşik mimari

Esnek parametre kullanımı ile müşterilere has özel işlemler gerçekleştirilebilir. Bütünleşik sistem mimarisi, ileri düzeyde satınalma özelliklerini mümkün kılar ve malzeme satınalımlarıyla ilgili bilgilerin, envanter yönetimi, planlama ve üretim modülleri de dahil olmak üzere tüm modüller tarafından görüntülenebilmesini temin eder.