Fatura Kontrol Modülü

Fatura Kontrol Modülü

Fatura Kontrol Modülü

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, yüksek düzeyli entegrasyonu sayesinde satınalma işlemleri, envanter yönetimi ve cari hesapların hassas ve hızlı bir şekilde incelenmesi için kapsamlı özellikler sunar. CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, bir faturanın sisteme girişi sırasında o faturayı ilişkili olan satınalma siparişinde belirtilmiş olan kalemler ile karşılaştırır. Böylece, faturanın sisteme girilmesinden önce miktarsal ve tutarsal hataların keşfedilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için bir fırsat tanınmış olur.

Özellikler

Siparişler ve faturalar arasındaki tutarsızlıkların saptanması

Kurumsal satınalma işlemlerinin son aşamasında, girişi yapılmış mallar sipariş şartnamesinde belirtilmiş koşullarla karşılaştırılarak, doğrulanma faaliyetleri yerine getirilir. Bu faaliyetler dahilinde girişi yapılmış malların adetleri ve kaliteleri incelenir ve malların şartnamedeki koşullara uygun olup olmadıkları denetlenir. Faturaların, girişi yapılmış olan mallara, uygulanan fiyatlandırmalara ve hesaplamalara göre doğruluklarının incelenmesini içeren bu işlemler, satınalma ve envanter yönetimi faaliyetlerinin içinde yer alan temel denetim işlevlerinden biridir. Faturaların sisteme girilmesi ile sonuçlanacak süreçlerden, aynı işletme içinde yer alan birden fazla birim sorumludur.

Şirket içi şeffaflığı sağlamak için sunulan satınalma doğrulama faaliyetleri

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, bir faturanın sisteme girişi sırasında o faturayı ilişkili olan satınalma siparişinde belirtilmiş olan kalemler ile karşılaştırır. Böylece, faturanın sisteme girilmesinden önce hataların keşfedilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için bir fırsat tanınmış olur. Fatura Kontrol Modülü ayrıca faturalanan malların teslim alınıp alınmadığını ve envantere kaydının yapılıp yapılmadığını inceler. Bu, faturalarda gösterilen fakat teslimatı alınmamış olan mallara ait faturaların sisteme girilmesinin önüne geçer.

Satınalma belgelerinin hızlı takibi ve doğrulaması için gelişmiş arama özellikleri

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, doğrulanmamış kayıtların sistemden silinmesine izin verir. Modül finans muhasebesi, envanter, sabit kıymetler muhasebesi ve maliyet muhasebesi modülleri ile tamamiyle bütünleşik olarak çalışır ve bu sayede birden fazla birimi kapsayan doğrulama faaliyetlerini kolaylaştırır. Sistemden bir ödeme emrinin verilebilmesi için gerekli olan öğeler, ilgili faturanın numarası ile, hesap denetleme birimi tarafından o fatura için yapılmış olan değerlendirme ve verilmiş olan teyiddir.

Hataları ve maliyetleri minimuma indirgemek için tasarlanmış bütünleşik doğrulama süreçleri

Müşteri ve tedarikçilerle ilgili işlem ve muhasebe hatalarının arkasında yatan nedenler arasında, tümüyle bütünleşik bir yapıya sahip olmayan kurumsal bilgi sistemleri bulunur. Artan maliyetleri nedeniyle açık veren işletmeler incelendiğinde, satınalma yönetiminin ve fatura denetim mekanizmalarının yetersizlikleri ön plana çıkar. Etkin bir fatura denetleme mekanizması, planlama sırasında öngörülen maliyetler ile, gerçek maliyetlerin, fatura kaydı sırasında bağdaştırılması işlemini hızlandırır.

Özellikler

Satınalma siparişlerindeki fiyatların faturalarla ilişkilendirilmesi

Ödeme şartlarının belirlenmesi

Kredi kabulü ve fatura iptali

Envanter makbuzuna dayalı olarak fatura kaydı

Değerlendirilen faturaların muhasebe birimine yönlendirilmesi

Fatura bilgilerinin maliye muhasebesi birimine yönlendirilmesi

Fatura alıkoyma

Manuel müdahale olanağı

Otomatik fatura doğrulama

Tedarik ve etkin yönetimi kolaylaştıran sistem ve uygulama

Envanter yönetim işlemlerinin ERP sistemleri kapsamında yürütülmesi, geliştirilmiş tedarik kapasitesi sağlar ve ayrıca, daha yüksek hacimlerde malzeme işleme olanakları sunar. Etkin tedarik ve ambar yönetim özellikleri, artan ham madde fiyatlarından kaynaklanan sürekli sıkıntılar karşısında kurumlar için kritik önem taşımaktadır.

İdeal etkinlikte bir envanter yönetimi, müşteri gereksinimlerini hızlı bir şekilde karşılarken, gerekli düzeltmeleri de yapabilecek esneklikte olabilmeli ve bütün bunları kurum faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemeden yerine getirebilmelidir. CANIAS ERP Envanter Yönetim Modülü, depo maliyetlerini en aza indirmek ve depolama ihtiyaçlarını gereksinimlere göre optimize etmek için etkin özellikler sunar.

Gelen ve giden malzemelerin otomatik olarak denetim altına alınması

CANIAS ERP Envanter Yönetim ModülüCANIAS ERP Sisteminin sunduğu kapsamlı çözümlerin bir parçası olarak, depo yönetimi için tadilat, dengeleme, aktarım ve ters işlemler gibi gelişmiş düzeyde özellikler sunar. CANIAS ERP Envanter Yönetim Modülü dahilinde, birden fazla depolama merkezi ve konumunun yönetimi ve özel olarak geliştirilmiş envanter yönetimi (seri numarası takibi, toplu takipler ve özel stok gibi) özellikleri, modülün standart kurulumunda yer alacak şekilde sunulmaktadır.