e-Dönüşüm

e-Dönüşüm

Canias E-Fatura

caniasERP e-Fatura – e-Receipt (EIN) modülü sayesinde kullanıcılar, satış ve satınalma gibi süreçlerinde oluşturdukları tüm e-Fatura belgelerini uygulama üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine kolayca aktarabilirler.

Modül
Özellikleri

e-Fatura Kullanıcı Ayarları

Kullanıcı bazlı sistem ayarlarının yapılabilmesi sayesinde Fatura çıktısında görünecek ek bilgilerin tanımlanması, sistem belge tiplerine göre e-Belge numara aralıkları ve ön ek atamaları, 2/3 haneli ön ek atama imkanı, sistem belge tiplerine göre xslt tanımı gibi özellikler kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilmektedir.

e-Fatura Özelleştirme

Sistem e-Fatura özelleştirme özelliği sayesinde, e-Fatura belge tiplerine göre UBL (Universal Business Language) içerisine yeni tag eklenmesi/çıkarılması veya tag değerlerinde değişiklik yapabilme imkanı sunmaktadır.

e-Fatura Yönetiminin Diğer Modüller ile Entegrasyonu

e-Fatura Modülü caniasERP içindeki diğer modüller ile bütünleşik bir yapıya sahiptir. Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Fatura Kontrol, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Genel Muhasebe, Doküman Yönetimi entegre olduğu başlıca modüller arasında yer almaktadır.

Genel
Özellikler

Genel Özellikleri

 • Satış Faturaları (dışarı aktarma)
 • Satış Faturaları Onay ve Ret (içeri aktarma)
 • Satış Faturaları İadeleri (içeri aktarma)
 • Satınalma Faturaları (içeri aktarma)
 • Satınalma Faturaları Onay ve Ret (dışarı aktarma)
 • Satınalma Faturaları İadeleri (dışarı aktarma)
 • Satınalma Faturaları – e-Fatura eşleştirme
 • Satış İade Faturaları – e-Fatura eşleştirme
 • e-Fatura Kullanıcısı Üye Listesi Güncelleme
 • Faturaların tek bir merkezi sistem üzerinden denetlenmesi
 • Kâğıt evraklar ile yürüyen sürecin denetim ve yönetimini kolaylaştırması
 • Kâğıt tüketiminin ve nakliye ihtiyacının azaltılması yoluyla doğal çevrenin korunmasına katkı sağlanması
 • İş süreçlerinin hızlanması
 • Nakit ve ödeme yönetiminde otomasyon sağlanması
 • Tahsilat süresinin çok daha kısa sürelere indirilmesi
 • Postalama masraflarını ve teslim sürelerinin uzunluğunun ortadan kalkması
 • Fatura bilgilerinin anında kontrolünün sağlanması
 • Hata tespit ve itiraz sürelerinin kısalması
 • Anlık ve otomatik veri akışı ile hata ihtimallerinin en aza indirilmesi