Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon

Çelik konstrüksiyon sektörü mukavemet ve dayanıklılık gücü yüksek, mimari ve estetik yapıları destekleyen, imalat ve montaj süresi kısalığı nedeniyle maliyeti düşük ve inşaat sektörünün yükselen değeri olmaya devam etmektedir.

Özellikler

CAD programlardan alınan dijital çıktıların EDI modülü ile yorumlanıp Canias ERP için uygun hale dönüştürülmesi, çok büyük sayıda poz, marka gibi yarı mamul seviyelerinin ilişkilerinin sisteme ürün ağacı olarak aktarılması sağlanmıştır. Malzemelerin (poz,marka) barkodlanması ile üretim, kalite kontrol ve sevkiyat aşamaları mobil cihazlarla yapılabilmektedir.

Projeye atanan hammaddelerin stok ile korelasyonu kurulmakta ve gerekli ihtiyacın planlamadan satınalma birimine akışı sağlanmaktadır. Tedarik sürecinde, sertifika ve kalite kontrol aşamalarının takibi sağlanmıştır. Satınalma sürecinde, talep edilen hammadde isteklerinin ve oluşturulan satınalma siparişlerinin, birim ve firma yöneticileri tarafından onaylanması ile hataların önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Gerçekleşen imalata ait miktar, süre, kalite kontrol verilerinin, gerek Canias ERP kullanıcı arayüzleri gerekse mobil cihazlar ile hızlı şekilde ve online olarak sisteme girilmesi sağlanmış ve bu veriler raporlanmıştır. Bu raporlama araçları, hem her seviyedeki detayları hem de genel proje hatlarını göstermektedir ve bu sayede birim yöneticileri proje hakkında kısa sürede ayrıntılı bilgi sahibi olabilmiştir.İmalatı bitirilen ve kalite kontrol onayı alan malzemelerin (marka) sevkiyat hareketlerinin Canias ERP ile takip edilmesi sağlanmıştır. Paket listelerinin sevkiyat alanında mobil cihazlarla yapılması sağlanmıştır.

Sektöre özel olarak yapılan şantiye takip modülü ile birçok detayın takip edilmesi sağlanmıştır. Şantiyede çalışan personellerin görevleri ve iletişim bilgileri takip edilebilmektedir. Günlük olarak puantaj, montaj ve doküman verileri sisteme aktarılmakta ve detaylı bir arşivleme imkanı sunulmaktadır. Fabrika (PDKS) ve şantiye personellerinin (şantiye takibi) verileri düzenlenerek puantaj kayıtları oluşturulabilmektedir. Çalışma saati, eksik saat, fazla mesai, yıllık izin, avans ve borç bilgileri personel bazında girilebilmekte ve bu bilgiler bordro tahakkuku ile entegre çalışmaktadır. Olulturulan bordro tahakkuklarının muhasebe ve ödeme talimatı için banka ile entegrasyonu sağlanmıştır.