Hazır Beton Sektöründe Canias ERP Kullanımı

Hazır Beton Sektöründe Canias ERP Kullanımı

Canias4.0 hazır beton sektörü çözümü, müşteriden gelen gereksinimlere bağlı kalarak yeni beton karışım tasarımı ile başlayarak, ön maliyet hesaplamalarından müşteriye teklif yollanmasına, üretim süreci ve kalite kontrol takibine ve ürünün müşteriye sevkiyatına kadar uçtan uca takip sağlar. Ayrıca, hazır beton sektörü çözümü, güçlü entegrasyon kapasitesi ile üretim tesisinde kullanılan diğer sistemlerle entegre olabilme yetkinliğine sahiptir.

Kurumsal Kaynak Planlama 

Canias4.0, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış standart bir ERP çözümünü içerir. Üretimden malzeme yönetimine, tedarikten finansal muhasebeye kadar süreçleri ve projeleri uygun şekilde haritalandırmak ve desteklemek için gerekli tüm modülleri ve özellikleri sunar. Ve bunların hepsi en son teknolojide kullanımınıza sunulur. Aynı zamanda Canias4.0 ile kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen esnek bir çözüm sunuyoruz. Canias4.0’ın benzersiz özellikleri onu rakiplerinden ayırır. 

Endüstri 4.0 

CaniasERP Endüstri 4.0 modüler bir yapıya sahiptir. Bu, ihtiyaç duyduğunuzda kolay bir şekilde geliştirme yapabileceğiniz ve açık kaynaklı yapı sayesinde esnek bir şekilde uyarlayabileceğiniz anlamına gelir. Kapsamlı ERP sistemi, Endüstri 4.0 teknolojimizle entegre edilmiştir. Tüm gerekli verileri toplayabilmeniz, depolayabilmeniz, yönetebilmeniz ve değerlendirebilmeniz ve fabrikanızı mükemmel şekilde kontrol edip optimize edebilmeniz için IoT araçlarını ve cihazlarını ve güçlü veri tabanı yönetim sistemimiz iasDB’yi içerir. 

Bulut 

Canias4.0’ı bulut çözümü ile de tam mobil, size özel yapıda ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu, donanımda büyük yatırımlar yapmak zorunda kalmadan sağlayıcıların yüksek kullanılabilirlik, esneklik, hız ve uzmanlığından yararlanabileceğiniz anlamına gelir. Gereksinimler değişirse, altyapı buna göre kolayca ölçeklendirilebilir. 

Proje Yönetim Metodolojimiz 

Canias4.0 projelerinde Agile başta olmak üzere projeye en uygun proje yönetim yaklaşımını veya hibrit yaklaşımları kullanır. Canias4.0, projelerini kendi standart yazılımında sunduğu Proje Yönetimi (PRJ) modülü ile yönetir ve harici herhangi bir proje yönetimi aracına ihtiyaç duymaz. Canias4.0 müşterileri, ERP dahil, proje bazlı her işlerini CaniasERP PRJ modülünü kullanarak, Schedule Management, Resource Management, Time Management, Cost Management başlıkları altında kolayca yönetebilirler. Ayrıca, Canias4.0 projeleri, proje yönetimi yaklaşımlarında dünyada başta gelen otoritelerden olan Project Management Institute (PMI) tarafından sertifikalandırılmış, PMP belgeli proje ekiplerince yürütülür.

Hazır Beton Karışımı Tasarımı

Hazır beton sektöründe, her müşterinin kendi gereksinimlerine bağlı olarak talep ettiği karışım içeriği değişiklik gösterir. Tüm bu karışım tasarımlarının kolaylıkla yapılabilmesi adına hazır beton sektörüne özel uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamalarda kullanıcılar, ilgili müşteri siparişine bağlı olarak hangi boyuttaki agregadan ne kadar miktarda olması gerektiği ya da su miktarının ayarlanması gibi kararları tanımlı formüller ile hesaplayabilirler. Bunun yanı sıra karışım tasarımı sırasında kullanılması öngörülen beton elyafı miktarı, maden ocağı cürufu, uçucu küller ya da mikrosilika miktarı gibi birçok detaya da karar verilebilir. Bu şekilde hazırlanan karışım tasarımları, sistem üzerinde kayıt altına alınır ve ilgili müşteri kaydı ile bu bilgiler sonrasında ihtiyaç halinde kullanılmak üzere saklanır. Aynı zamanda sistem bu tasarımların detaylı tarihçe bilgisini tutma yetkinliğine de sahiptir. Bu tasarımlarda yapılan revizyonların gerekçeleri, zamanı ve kimler tarafından gerçekleştirildiği bilgisi de kaydedilir.

Planlanmış Sevkiyatlı Siparişler

Hazır beton sektöründe, ürünün üretim süreci kadar doğru zamanda doğru koşullar altında sevk edilmesi de önemlidir. Henüz sipariş aşamasında dahi sevkiyat planlamasını gerçekleştirmek, müşterinin ihtiyaç duyması halinde pompa ve mikser araçlarının planlamasını yapmak mümkündür.

Kantar Platformu Entegrasyonu

Her sektörde olduğu gibi hazır beton sektöründe de doğru kontroller ile anlık stok durumu takibi yapmak gerekir. Kantar platformları ile sağlanan dijital veri entegrasyonu sayesinde anlık olarak mikser aracının dolum öncesi ve dolum sonrasında tartımları gerçekleştirilir, her tartım sonucu sistem üzerinde tutulur ve doğru miktarda sevkiyat işleminin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Beton Santrali Otomasyon Sistemi Entegrasyonu

Canias4.0 sistemi, Elektronik Veri Alışveriş (EDI) modülü aracılığı ile beton santrali otomasyon sistemleri ile anlık olarak veri alışverişinde bulunur. Kurulan çift yönlü veri iletişimleri sayesinde tam senkronizasyon sağlanır. Otomasyon sisteminden anlık alınan veriler ile ERP sisteminizdeki veriler de otomatik olarak güncellenerek, tüm veriler, anlık üretim miktarları, santrallerin anlık durumunu Canias4.0 sistemi kokpit ekranlarından takip edilebilir. Bu veriler aynı zamanda üretim zekâsı verilerine dönüştürülerek, üretim ve kaynak verimliliği raporları olarak son kullanıcıyı sürekli besler.

Agrega Testleri

Hazır beton üretiminde en önemli sarf malzemelerden birisi de agregalardır. Canias4.0 bu konuda sektöre özel ekranlar sunar. Agregaların partikül yoğunlukları, su emilim kapasitesi ölçüm sonuçları, asitle çözülebilen klorür ve sülfat oranları gibi agrega özellikleri bu sektöre özel ekranlar sayesinde tanımlanabilir.

Detaylı Bakım Yönetimi

Hazır beton sektöründe kullanılan araç, gereç ve ekipmanların sağlıklı bir şekilde faaliyetine devam edebilmeleri adına, periyodik bakım kontrollerinin yapılıyor olması, arıza durumlarının takip edilebilmesi gerekir. Bu süreçler Canias4.0 Bakım Yönetimi (MNT) modülü ile yönetilebilir. MNT modülü sayesinde gelecek bakımlar öncede planlanabilir böylece araç gereçlerden maksimum verim alınabilir. Düzenli bakım, işletmeler için zaman tasarrufu ve kaynağın verimli kullanılması açısından önemlidir.

Detaylı Maliyet Yönetimi ve Karlılık Analizleri

Sektörden bağımsız olarak, bütünleşik ERP sistemi kullanan tüm işletmelerin nihai hedefi gerçek değerler ile hesaplanmış maliyet analizlerini gerçekleştirmek ve kararlılık analizlerini doğru değerler ile takip etmektir. Hazır beton sektöründe ürün reçeteleri farklı varyasyonlar ile karşımıza çıkabilir ve her farklı reçete üzerinden üretimin gerçek maliyetinin doğru hesaplanması gerekir. Üretim sürecindeki kalite kontrol aşaması için harcanan efor da dikkate alınmalıdır. Eğer işletme, araç ve gereçlerin bakımlarını kendi bünyelerinde barındırdıkları bakım ekipleri tarafından gerçekleştiriyorsa bakım operasyonları için harcanan efor da maliyete yansır. Canias4.0 Envanter Tutarlandırma Yönetimi (INC), Standart Maliyet Yönetimi (CAL), Üretim Maliyet Yönetimi (PRC) ve Maliyet Merkezleri Muhasebesi (COS) modülleri ve bu modüllerin diğer modüller ile güçlü entegrasyonu sayesinde firmalar maliyetlerini gerçek değerler ile hesaplayıp, işletmenin karlılık hedeflerini proje, müşteri, sipariş, sevkiyat bazında görebilirler.

Thales Bilişim